غذای آماده گندمک ارومیه

کترینگ و تهیه غذای گندمک

Gandomak Urmia

اولین دارنده گواهینامه مدیریت کیفیتISO9001
اولین مرکز تهیه غذا با بسته بندی VIP در استان

شماره تماس: ۰۴۴۳۳۴۵۰۳۶۷ – ۰۴۴۳۳۴۵۸۸۰۰ – ۰۴۴۳۳۴۵۸۸۲۲
آدرس: ارومیه-خیابان آهندوست (شعبه مرکزی)/گندمک
شعبه ۲: ابتدای خیابان آهندوست/گندمک
شعبه ۳: چهار راه آزادگان، ابتدای خیابان آزادگان۲/گندمک

به مدیریت : جعفر صحرایی

زمینه و هدف: افزایش قابل‌توجهی در مصرف غذاهای آماده یا فست‌فودها در دهه‌های اخیر دیده‌شده است. درنتیجه استفاده زیاد از این غذاهای پرکالری و چرب و عدم تعادل بین انرژی دریافتی و مصرفی، شانس ابتلا به دیابت و بیماری‌های قلبی عروقی در افراد به‌شدت افزایش داده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با مصرف غذای آماده در شهر بندرعباس در سال ۱۳۹۲ انجام گرفت.
مواد وروش ها: پژوهش حاضر مطالعه‌ای توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بود. جامعه آماری را ۶۰۰ نفر مصرف‌کننده غذاهای آماده تشکیل داد. روش نمونه‌گیری ترکیبی از تصادفی خوشه‌ای و آسان در دسترس بود. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته جهت سنجش علل گرایش مردم به مصرف غذاهای آماده بود. روایی پرسشنامه توسط متخصصین و پایایی آن در مرحله مطالعه اولیه (پایلوت) مورد تائید قرار گرفت. برای تفسیر داده‌ها از نرم‌افزار SPSS16 و روش‌های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، تعداد و درصد) و تحلیلی (ANOVA و کای‌اسکوئر دو) استفاده شد. همچنین ۰۵/۰ >p ازنظر آماری معنادار تلقی گردید.
یافته‌ها: در این مطالعه ۵۲% افراد مرد بوده و ۳۰۳ نفر (۵/۵۰%) از بین غذاهای آماده پیتزا را ترجیح داده بودند. در افراد زیر ۲۵ سال مصرف غذاهای آماده بیشتر از سایر گروه‌های سنی دیده شد. افراد تحصیل‌کرده دانشگاهی بیشتر از سایر مقاطع تحصیلی مصرف‌کننده غذاهای آماده بودند.

نتیجه‌گیری: مصرف غذاهای آماده در افراد جوان و دارای تحصیلات دانشگاهی بیشتر دیده شد. شاید محل سکونت، تحصیلات، وضعیت اشتغال در نوع مصرف غذاهای آماده و همچنین تکرار مصرف این غذاها دخیل باشد.
نوع مقاله: مطالعه پژوهشی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code