غذای آماده ها

غذای آماده گندمک

کترینگ و تهیه غذای آماده گندمک شماره تماس: ۰۴۴۳۳۴۵۰۳۶۷ – ۰۴۴۳۳۴۵۸۸۰۰ – ۰۴۴۳۳۴۵۸۸۲۲ آدرس: ارومیه-خیابان آهندوست (شعبه مرکزی)/گندمک شعبه ۲: ابتدای خیابان آهندوست/گندمک شعبه ۳: چهار راه آزادگان، ابتدای خیابان […]