غذای آماده ها

غذای آماده گندمک

کترینگ و تهیه غذای آماده گندمک شماره تماس: 04433450367 – 04433458800 – 04433458822 آدرس: ارومیه-خیابان آهندوست (شعبه مرکزی)/گندمک شعبه 2: ابتدای خیابان آهندوست/گندمک شعبه 3: چهار راه آزادگان، ابتدای خیابان […]